För att kunna skapa spelmusik som lyfter fram spelet och musiken till en sammanhängande del krävs det att musiken framställs genom starka samarbeten mellan musiker, kompositörer och spelutvecklarna. Spelutvecklarna har ofta en viss typ av genre eller typ av musik i åtanke när det kommer till spelet och det är här det hela börjar. När temat och genren på musiken blivit fastställd börjar man undersöka om man kan arbeta med kompositörer eller rent av licensiera redan existerande musik som då kan användas i spelet utan att man behöver komponera ny.

Tillverkarna av spelmusik kan antingen vara anställda vid spelföretaget eller så är de frilansare som anställs för ett visst spel som kompositörer eller musiker. I början av spelutvecklingen från 1980-talet till 1990-talets mitt var tillverkarna av spelmusiken ofta anställda vid spelföretagen. Eftersom det i början var mycket avancerat med olika typer av teknologi för varje företagsspel och därför inte hur lätt som helst att anpassa till alla spel på samma sätt.

De större budgetspelen som Mass Effect, Dragon Age eller Call of Duty anställer kompositörerna för de enskilda projekten. Runt hälften av spelmusikkompositörerna är frilansare, resterande är anställda vid speltillverkarnas företag.

Att använda sig av originalmusik och ett helt eget soundtrack kräver också att speltillverkarna använder sig av en studio för att skapa musiken men också en kompositör som skapar själva musiken. Mindre spel kan även använda sig av ljuddesigners för att tillverka musik och ljud till sina spel, då ofta på en mindre budget.

Idag finns även de som arbetar åt spelföretag och söker upp och letar reda på musik och licensierar den för framtida spel. Allt detta för att undvika sådant som en rättegång eller stämning angående spelmusiken och därigenom se till att musiken som används i spelet tillhör med alla rättigheter spelföretagen och det spel som musiken används till.